Lepojamies par sasniegumiem Eiropas koru olimpiādē!

2. augustā Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis pasniedza Pateicības rakstus diviem Talsu novada koriem un vīru vokālajam ansamblim, to diriģentēm, vadītājam, kormeistariem, koncertmeistariem un komponistam Valdim Zilverim. Pateicības raksti tika pasniegti par labiem sasniegumiem Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 3. Eiropas koru olimpiādē.
Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra sieviešu koris „Balgale” (diriģente Dina Bičule) un Stendes vīru vokālais ansamblis „Stende” (vadītājs Armands Ulmanis) ieguva sudraba diplomu. Talsu tautas nama sieviešu koris „Vaiva” (diriģente Lāsma Gorska) savā kategorijā uzvarēja un saņēma zelta diplomu, iegūstot iespēju piedalīties Čempiona konkursā, kur savukārt ieguva sudraba medaļu.
Paldies ikvienam kora un vokālā ansambļa dalībniekam, kā arī diriģentēm, vadītājam, kormeistariem, koncertmeistariem par ieguldīto laiku, darbu un degsmi. Lai veicas arī turpmāk!
Teksta autore: D.Vecmane